Kỷ Niệm Chương do Báo Giáo Dục trao tặng

Bằng Khen Chiến Sĩ Thi Đua Cấp Thành Phố Của Thầy Khoa

jpg

Lễ tổng kết và trao giải Trần Đại Nghĩa

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc Sĩ

Lễ tốt nghiệp khóa học 2006-2007

Lễ tốt nghiệp khóa học 2009-2010

Trao phần thưởng cho HS thủ khoa ĐH 2011

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ của Thầy Khoa

Kỷ niệm của GV trung tâm với GSTS. Thái Duy Tuyên

Khen thưởng học sinh đậu ĐH

Ảnh kỷ niệm của phụ huynh, hs với thầy cô giáo ở trung tâm

Ảnh kỷ niệm của phụ huynh, hs với thầy cô giáo trung tâm

Ảnh kỷ niệm hs lớp 12 của trung tâm với thầy Khoa

Ảnh kỷ niệm hs lớp 12 của trung tâm với thầy Khoa

Ảnh kỷ niệm hs lớp 12 của trung tâm với thầy Khoa

Ảnh kỷ niệm hs lớp 12 của trung tâm với thầy Khoa

Ảnh kỷ niệm hs lớp 12 của trung tâm với thầy Khoa

Ảnh kỷ niệm hs lớp 12 của trung tâm với thầy Khoa

Ảnh kỷ niệm hs lớp 12 của trung tâm với thầy Khoa

Ảnh kỷ niệm hs lớp 12 của trung tâm với thầy Khoa

Ảnh kỷ niệm hs lớp 12 của trung tâm với thầy Khoa

jpg