BỒI DƯỠNG VĂN HOÁ 10-11-12     |     LUYỆN THI ĐẠI HỌC
 
      Bồi Dưỡng Văn Hoá 10-11-12


Ảnh kỷ niệm học sinh trung tâm Tri Thức Việt và thầy Giáo 
Ảnh kỷ niệm hs trung tâm & thầy Khoa
 
     Xem kết quả sau khi thi đại học
Mục tiêu:

Luyện cho các em thật vững những kiến thức đã học trên trường, để từ đó có thể giải những bài toán nâng cao, đạt kết quả tốt trong các kỳ thi phổ thông cũng như thi đại học sau này.
Các lớp trung tâm  thường xuyên mở:
Lớp Bồi Dưỡng Văn Hoá Thường 10 - 11 - 12
Lớp Bồi Dưỡng Văn Hoá Thường Hè 10 - 11 - 12
Lớp Bồi Dưỡng Văn Hoá 12 - Luyện Thi Đại Học
Học sinh theo học 4 tháng hết chương trình 12,
sau đó chuyển sang luyện thi đại học.
 
Vì sao phụ huynh yên tâm chọn Tri Thức Việt?
 
Thầy cô tham gia giảng dạy của Trung Tâm Bồi Dưỡng Văn Hoá & Luyện Thi Đại Học
Tri Thức Việt được mời từ các trường uy tín trong thành phố, kèm sát từng em, bảo đảm cho các em học sinh yếu theo kịp chương trình. Theo và giám sát tiến độ trong suốt quá trình học, giám thị điểm danh từng buổi học và báo cáo tiến trình học của học sinh cho phụ huynh.
Thời gian học: 6 buổi/ tuần
Phòng học máy lạnh, 20 học sinh/ lớp
Lịch học:
                                                                                                                                         
Trung tâm khai giảng các lớp liên tục hàng tháng          từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm.              

Ưu điểm:

Học viên Trung Tâm Bồi Dưỡng Văn Hoá & Luyện Thi Đại Học Tri Thức Việt  được học với sự giám sát và hướng dẫn tận tâm của giáo viên;
Mỗi học viên có lộ trình học tập được thiết kế riêng và có khả năng điều chỉnh theo trình độ và sự tiến
bộ của từng em;
Hoạt động học tập sống động và giàu tính tương tác giữa thầy và trò, giúp các em say mê trong giờ học

Lợi ích:

Báo cáo kết quả học tập chi tiết theo từng kỹ năng, khuyến khích học sinh phấn đấu đạt kết quả học
tập cao