ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRUNG TÂM

 Kỷ niệm GV trung tâm với GSTS. Thái Duy Tuyên

Góc giảng dạy của thầy và trò trung tâm
Môn Toán : 

1.   ThS. Huỳnh Khoa  (GV chuyên Toán – LTĐH )
2.  TS. Phạm Duy Khánh  (Giảng viên Trường ĐHSP Tp.HCM)
3.  ThS. Nguyễn Minh Trí 
(Cựu HS Trường THPT  Năng Khiếu, đạt giải Toán cấp quốc gia và hiện là giảng viên Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Lâm)
4.  ThS. Huỳnh Duy Khang  (GV chuyên Toán – LTĐH )
5.  ThS. Đổng Quang Anh  (GV chuyên Toán – LTĐH )
6.  ThS. Mai Đức Thắng (GV chuyên Toán - LTĐH)
                                                                                                                                
 
Thầy Huỳnh Khoa đang dạy toán cho HS trong
giờ LTĐH môn Toán
Môn Lý : 

1.   TS. Trần Thiện Thanh (Giảng viên Trường ĐH KHTN Tp.HCM )
2.   ThS. Đắc Hoàng Luật  (GV chuyên Lý – LTĐH )
3.   ThS. Võ Văn Vương (GV chuyên Lý - LTĐH)
4.   Nguyễn Minh Dũng  (GV chuyên Lý – LTĐH )
5.   Định Nhựt   (GV chuyên Lý – LTĐH )
6.   Bùi Ngọc Cảnh ( GV chuyên Lý – LTĐH )
7.   Thầy Lương Nguyễn Tường Anh (GV chuyên Lý - LTĐH)
Thầy Vương đang dạy Vật Lý cho HS
trong giờ LTĐH năm  2014
Môn Hóa :

1.   ThS. Nguyễn Văn Phong  ( GV chuyên Hóa – LTĐH )
2.   ThS. Trần Ngọc Vĩ  ( GV chuyên Hóa – LTĐH )
3.   Trần Minh Tân  ( GV chuyên Hóa – LTĐH )
4.   Nguyễn Văn Đài  ( GV chuyên Hóa – LTĐH )
5.   Lê Thái Toàn  ( GV chuyên Hóa – LTĐH )
      Thầy Toàn đang hướng dẫn  cho HS trong giờ Hoá
Môn Văn : 

1.   ThS. Trần Văn Đúng ( GV chuyên Văn – LTĐH )
2.   ThS. Phạm Thị Thu ( GV chuyên Văn – LTĐH )
3.   ThS. Mai Thu Thủy (GV chuyên Văn - LTĐH)
4.   Trần Bá Ngãi  ( GV chuyên Văn – LTĐH )
5.   Nguyễn Đức Hùng  ( GV chuyên Văn – LTĐH )
Thầy Tường Anh đang dạy Vật Lý cho HS trong giờ BDVH môn Vật Lý lớp 11
Môn Anh :

1.   ThS. Nguyễn Hoàng Đỉnh (GV chuyên Anh – LTĐH)
2.   Nguyễn Tấn Đức ( GV chuyên Anh – LTĐH )
3.   Lê Thị Thanh Xuân ( GV chuyên Anh – LTĐH )
4.   Nguyễn Ngọc Thuyền  (GV chuyên Anh – LTĐH)


 
Môn Sinh:
1.   ThS. Hồ Quang Minh (GV chuyên Sinh)
2.   ThS. Nguyễn Minh Sang (GV chuyên Sinh)
3.   Nguyễn Thị Mong (GV chuyên Sinh)